Matematika

Radionica matematika za učenike od šestog do devetog razreda osnovne škole.Cilj ove radionice je da učenici bolje i lakše razumiju matematičke koncepte.Teme ove radionice su vezane isključivo za gradivo koje se uči u osnovnoj školi.

Fizika

Radionica fizike za učenike osmog i devetog razreda osnovne škole.Cilj ove radionice je da učenici nauče i razumije zakone fizike.Teme ove radionice su vezane isključivo za gradivo koje se uči u osnovnoj školi.

Informatika

Engleski jezik

Radionica engleskog jezika za učenike svih razreda osnovnih škola.Cilj ove radionice je upoznati učenike sa gramatikom engleskog jezika, nadograditi vokabular učenika i razviti konverzacijske sposobnosti.