Pristupanje udruženju

Učlanjenje u udruženje i članarina

U skladu sa Članom 9 Statuta Edukativnog udruženja Aksiom kandidat se, potpisivanjem pristupnice i uplatom članarine, obavezuje da prihvata Statut i ciljeve udruženja. Članarina iznosi:

  • Tromjesečna članarina za učenike osnovnih i srednjih škola, studente i nezaposlene - 30KM
  • Šestomjesečna članarina za učenike osnovnih i srednjih škola, studente i nezaposlene - 60KM
  • Godišnja članarina za učenike osnovnih i srednjih škola, studente i nezaposlene - 120KM
  • Tromjesečna članarina za sve ostale individualne članove starije od 18 godina - 45KM
  • Šestomjesečna članarina za sve ostale individualne članove starije od 18 godina - 90KM
  • Godišnja članarina za sve ostale individualne članove starije od 18 godina - 180KM

Kandidatu se zatim (od strane Udruženja) izdaje iskaznica čime kandidat postaje član Edukativnog udruženja Aksiom.Uplatu je potrebno izvršiti na transakcijski račun Udruženja koji je otvoren kod Intesa Sanpaolo banke br. 154-180-20098530-24 sa naznakom za članarinu. U slučaju da kandidat nije zaposlen ili je student pri prijavi treba dostaviti i dokaz o tom statusu.

Ispunjenu pristupnicu sa uplatnicom možete poslati skenirano na e-mail ili lično na adresu Udruženja: Terezije BB, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina.